Son Gün 30 Mayıs
Özel Erken Rezervasyon Fırsatını Kaçırmayın! Son Gün 30 Mayıs
Kaldı
REZERVASYON
Sürdürülebilirlik

İnsan Hakları Politikası

Armada Grannos Termal Hotel çalışanlarına dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz, çalışanlar eşit hak ve fırsatlara sahiplerdir.

Çevre Politikası

Çevreye olabilecek etkileri öngörmeyi ve ilgili önlemler almayı, misafirlerimize verdiğimiz tüm hizmetlerimizde çevre etkisini azaltacak yenilikler sağlamayı, çevre dengesini ve biyolojik çeşitliliği korumaya çalışırız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çalışanlarımızın iş güvenliği risklerini belirler ve önleyici tedbirler ile tüm çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışırız.

Çocuk Koruma Politikası

Armada Grannos Termal Hotel olarak çocuklarımızın geleceğin değerleri olacağını bilir, onların haklarına saygı duyar ve her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak sorumluluğumuzdur.

Kalite Politikası

Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin tüketimine sunduğumuz her türlü gıdanın güvenilir olmasını sağlarız. Hammadde aşamasından depolama, üretim ve servis aşamasına kadar tüm alanlarda ilgili mevzuatların ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine getiririz.

Yasal Gereklilikler

Armada Grannos Termal Hotel tüm ürün ve hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir.

Misafir Memnuniyeti

Armada Grannos Termal Hotel olarak her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir.

Enerji Tasarrufu

Armada Grannos Termal Hotel olarak enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirme yapmayı hedeflemekteyiz.

Yerel Ekonomiye Destek Ve Çevreye Duyarlı Satın Alma

Armada Grannos Termal Hotel olarak yerel ekonomiye katkı sağlamaktayız. Genel olarak tedarikçi firmalarımızın ve hammaddelerimizin satın alımlarında yerel firmalar tercih edilmektedir. İhtiyaçlarımızı büyük ölçüde yerel satıcılardan temin etmek, bölgenin kalkınmasının yanı sıra yerel satıcıların kaliteli ve daha iyi üretim yapması ve çevreye duyarlı olmaları konusunda bilinçlendirilmesinde katkıda bulunmak, karbon ayak izimizi azaltmak, misafirlerimizi, bölgenin kalkınması amacı ile yerel satıcılardan alışveriş yapmaları için yönlendirmek sürdürülebilirliğe ve yerel halka katkı sağlamaktadır. Çevreye duyarlı satın alımlarda;

Personel Eşitliği Ve Eğitim Olanakları

Armada Grannos Termal Hotel olarak sürekli eğitim ve gelişim anlayışı ile çalışanlarımıza Farkındalık Eğitimlerinin yanında bölüm içi Mesleki Gelişim Eğitimleri de verilmektedir.

Eğitim planları iç ve dış eğitim olarak personellerimize verilmektedir. İş sağlığı güvenliği uzmanı ve çevre danışmanımız periyodik olarak iş sağlığı ve güvenliği ile çevre eğitimlerini vermektedirler.

Enerji Yönetimi

Sürdürülebilirlikle ilgili en önemli adımlardan biri enerji verimliliğini sağlamaktır. Öncelikle Enerji kullanımı ölçülerek sorunlar belirlenmeli ve olası tasarruf alanları tespit edilmelidir. Armada Grannos Termal Hotel olarak enerji verimliliği ile ilgili yapılan çalışmalar;

Su Yönetimi

Armada Grannos Termal Hotel olarak su ile ilgili yapılan çalışmalar;

Atık Yönetimi

Atık yönetimi uygulamalarımız T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2020 yılında Sıfır Atık belgesi ile belgelendirilmiştir. Armada Grannos Termal Hotel olarak amacımız atık miktarını takip ederek kaynağında azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertaraf etmek ya da geri kazanmaktır. Aynı zamanda çalışanlarımıza atık ayrıştırmanın önemi konusunda bilgilendirme eğitimleri yaparak bilinç düzeylerini arttırmak ve atık ayrışımını içselleştirmelerini sağlamaktayız.

Otellerimizde atık yönetimi ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:

0312 711 08 13